Zásady ochrany údajů

Zásady ochrany osobních údajů

SORTAMO.CZ (dále jen SORTAMO) provozující webovou stránku www.sortamo.cz se zavazuje, že bude chránit a respektovat Vaše právo na soukromí.

Tyto Zásady stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete.

Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste pochopili postupy týkající se Vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na support@sortamo.cz.

Popis služeb

Všechny služby společnosti SORTAMO jsou spojeny s poskytováním údajů týkajících se hledání zaměstnání a volných pracovních pozic v České republice a zemích EU.

Distributorem těchto služeb je společnost Look Forward S.r.o.

Náležitosti:

IČ/ID: 24774855 | DIČ/VAT: CZ24774855

Prague, Czech Republic

Spisová značka: 173255 C, Městský soud v Praze

Osobní údaje, které jsou zpracovávány

Pro poskytování kvalitních informačních služeb je vyžadován určitý objem dat. Protože neexistuje pouze jedna šablon životopisu,s kterým na stránkách SORTAMO disponujeme, není možné vytvořit konečný seznam osobních údajů, který zpracováváme. Kromě dotazníku může každý uživatel poskytnout další údaje o sobě.

Obvykle zpracovávaná data jsou: jméno, příjmení, druh pracovní pozice, PSČ, datum narození, fotografie, e-mailová adresa, telefonní číslo, vzdělání, pracovní zkušenosti, národnost, ukončené vzdělání a osvědčení, osobní zájmy, jazyk dovednosti.

SORTAMO nebude nikdy vyžadovat data, která jsou z nějakého důvodu zbytečná (například: kopie dokumentů, rodné číslo atd.)

Použití osobních údajů

SORTAMO používá osobní údaje v námi poskytovaných službách pouze proto, že nám byla dána. Vždy o tom informujeme transparentním způsobem.

Osobní údaje jsou poskytovány pouze zástupcům určitého zaměstnavatele nebo náborové agentury, kteří uvolnili volné místo v SORTAMO.

Použití osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Zpracování osobních údajů

Společnost SORTAMO má právo automaticky a ručně zpracovávat osobní údaje, a to i prostřednictvím přidělených zaměstnanců. Osobní údaje jsou poskytovány / budou dostupné zástupcům personálu SORTAMO nebo zpracovatelům a to pouze v množství, které je nezbytné pro zpracování. Většina zpracovatelů má omezený přístup k osobním údajům uživatelů.

Marketingová komunikace

Společnost SORTAMO může používat kontaktní informace uživatelů (e-mailovou adresu, telefonní číslo) pro poskytování informačních zpráv týkajících se pouze našich služeb. Obvykle se jedná o produkty a služby podobné těm, které již byly uživateli poskytnuty. SORTAMO může tato kontaktní data použít pro komunikaci, pokud je uživatel dříve neodmítl.

Každý uživatel má právo odmítnout příjem informačních zpráv prostřednictvím odkazu poskytnutého uvnitř zprávy.

Abychom mohli nabízet naše služby dalším uživatelům, využíváme služby poskytované společností Google a Facebook. Tyto služby mají šifrovaný klíč (hash identifikace) pro identifikaci osoby. Jinými slovy, neuloží e-mailovou adresu uživatele.

SORTAMO nikdy neposkytuje vaše osobní údaje reklamním společnostem ani provozovatelům sociálních médií.

Soubory cookie

SORTAMO používá k poskytování nejlepších služeb soubory cookie.

Soubor cookie je malý soubor,který internetová stránka odešle do vašeho prohlížeče.

Soubory cookies umožnují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě (například zvolený jazyk uživatele nebo typ prohlížeče). Používá se pro rozlišení uživatelů adresujících webovou stránku SORTAMO, nikoli pro extrakci osobních údajů uživatele.

Náš web může také obsahovat cizí cookies, které SORTAMO používá pro statistické údaje o provozu a chování uživatelů na webu. Tyto třetí strany obvykle neukládají žádné osobní údaje týkající se používání souborů cookie, protože totožnost uživatele je pro ně neznámá (za předpokladu, že uživatel není registrovaným uživatelem jiných zahraničních služeb, jako je například Google)

V nastavení prohlížeče je možné vypnout používání cookies, ale tato volba ovlivní rozvržení webových stránek

Ochrana dat

SORTAMO přijímá veškerá technická a organizační opatření za účelem ochrany dat v souladu se zákonem a dalšími zákonnými ustanoveními, s vyloučením možností neoprávněného nebo náhodného přístupu, změn, zničení nebo ztráty, neoprávněného sdílení, neoprávněného zpracování a nesprávného použití osobních údajů. Tato povinnost platí také po zpracování osobních údajů.

Osobní údaje našich klientů jsou pod neustálou kontrolou, jak digitální, tak fyzickou. Využíváme aktuální bezpečnostní a kontrolní mechanismy, abychom zajistili maximální bezpečnost dat. Zpracování dat se provádí v datových centrech, kde je potřebné vybavení pro funkčnost těchto služeb. Nainstalovali jsme řízení přístupu uživatelů, systém správy práv proti neautorizovanému přístupu k datům.

Všichny osoby, které na základě smlouvy přicházejí do styku s osobními údaji uživatelů, jsou ze zákona nebo smlouvy povinni zachovat mlčenlivost.

Na požádání je společnost SORTAMO povinna některé vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné moci (například: policie České republiky,jiným státní orgány pro kontrolu, pokud je to potřeba atd.)

Kontrola osobních údajů

Každý uživatel SORTAMO má následující práva:

- Transparentnost

Při zadávání osobních údajů dostane uživatel vždy jasné informace o tom, jak mohou být jeho osobní data použita.

- Právo na přístup k osobním údajům

Uživatel má právo na oznámení, že jeho osobní údaje a data jsou zpracovávány a v tomto případě má také právo na přístup k nim. Na požádání poskytneme uživatelům vždy jejich osobní údaje. Žádosti lze zaslat e-mailem na support@sortamo.cz.

- Právo na změnu údajů

Pokud uživatel zjistí, že jeho osobní údaje byly zpracovány nesprávně, má právo a možnost svoje data okamžitě opravit.

- Právo na odstranění dat

Pokud osobní údaje zpracované z nějakého důvodu není třeba nadále využívat, SORTAMO je automaticky smaže. V případě že uživatel, který dříve společnosti SORTAMO udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, svůj souhlas odvolá, jeho data budou odstraněna.

Právo na vymazání osobních údajů není absolutní právo, pokud existuje objektivní povinnost ukládat údaje (například účetnictví).Budou vymazána pouze osobní data, která již nejsou pro další zpracování potřebná.

- Právo omezit zpracování

Správci osobních údajů mají právo omezit zpracování osobních údajů. (Můžete poslat žádost na support@sortamo.cz)

- Právo na soukromí

Pokud uživatel vidí nebo se domnívá, že SORTAMO při zpracování osobních údajů jedná v rozporu se zásadami ochrany osobních údajů nebo jedná proti zákonu, zejména pokud osobní údaje nejsou v případě zpracování přesné, může uživatel požádat SORTAMO o vysvětlení situace nebo vyzvat SORTAMO k řešení takové situace, zejména blokováním, opravou nebo odstraněním osobních údajů.

Kontakty

E-mail:support@sortamo.cz

Poštovní adresa:

Iryna Krejcarová

Look Forward s.r.o.

Praha - Janovská 375, PSČ 109 00

Závěr

Tyto zásady se stávají zákonnými ode dne 18. června 2018 a jsou k dispozici online na webu SORTAMO na adrese https://sortamo.cz/cz/data-protection/